Każda strona internetowa, witryna e-commerce czy aplikacja projektowana jest z myślą o konkretnych odbiorcach. Ważne jest, aby finalny produkt cyfrowy był dostosowany do potrzeb i wymogów jej użytkowników i spełniał ich oczekiwania. Jak zbadać, na czym zależy naszym przyszłym klientom? To jedno z zadań naszego rozmówcy. Adam, specjalista od rozwiązań UX w You’ll, podzielił się z nami szczegółami swojej codziennej pracy.

Czym jest dla ciebie UX i UI?

Adam Kuźma: UX oznacza User Experience Design, czyli projektowanie doświadczeń i interakcji użytkownika z produktem lub serwisem, umożliwiając mu wykonanie wybranych zadań w łatwy i przyjemny sposób. UI, czyli User Interface Design odpowiada za prezentację i stanowi wizualny punkt interakcji, przy pomocy którego użytkownik komunikuje się z produktem. UI to wygląd, wrażenie i intuicyjność. Dobrze obrazuje to metafora – po wejściu do restauracji widzimy krzesła, stoliki i nakrycie, czyli ogółem całe wnętrze. UI jest tym, co widzimy od razu. UX obejmuje jedzenie, serwis, muzykę w tle i oświetlenie. Pozytywne doświadczenie po wyjściu z restauracji to dobre UX.

Jak zdefiniowałbyś profesję UX designera?

UX designer sprawia, że produkty i technologie są użyteczne, przyjemne i dostępne dla ludzi. UX designer przede wszystkim odpowiada za reprezentowanie punktu widzenia ostatecznego użytkownika.

Opisałbyś początkowy etap twojej pracy jako UX designer? 

Badania użytkowników są punktem wyjścia i najistotniejszą częścią procesu projektowania UX. Dzięki badaniom poznajemy użytkowników, dowiadujemy się o ich zachowaniach, celach, motywacjach i potrzebach. Pokazują one, jak użytkownicy poruszają się po naszym systemie, gdzie napotykają problemy i jak czują się podczas interakcji z naszym produktem.

Badania mogą być wykonane poprzez prowadzenie wywiadów lub przeprowadzanie ankiet z osobami potencjalnie korzystającymi z produktu ii testowanie prototypów. Empatia i zrozumienie użytkownika to elementy nadrzędne wszystkich procesów i badań UX.

Opisz proszę proces pracy UX designera w praktyce – od pomysłu po wdrożenie.

Początkowy etap pracy UX designera obejmuje prowadzenie badań użytkownika i analizę przykładowych rozwiązań konkurencji. To pozwala na otrzymanie informacji i danych, które są fundamentem projektu. Te informacje można zsyntetyzować w persony, czyli podsumowanie jakościowych i ilościowych danych w formie fikcyjnych postaci, które reprezentują prawdziwych użytkowników i ich zachowania. Mając te informacje, UX designer może rozpocząć pracę nad początkowymi prototypami produktu, które są przez niego testowane pod względem użyteczności i ewentualnie oddawane UI designerowi do wizualnej oprawy.

Najważniejsze aspekty pracy UX designera to? Na co powinien zwracać szczególną uwagę?

Według mnie to empatia i dobra komunikacja. Empatia, czyli umiejętność zrozumienia, dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują. To najprawdopodobniej najważniejszy atrybut w tej dziedzinie. Postawienie się na miejscu użytkownika jest niezbędne do pracy w projektowaniu UX. Jasność w komunikacji wizualnej i werbalnej pozwala na wyrażanie skomplikowanych koncepcji współpracownikom z mniejszą wiedzą w tej dziedzinie.

UX designer a UI designer – czy należy rozdzielać te dwie funkcje?

Pomimo współistnienia w tej samej dziedzinie, UX designer i UI designer to dwie zupełnie różne funkcje, szczególnie pod względem odpowiedzialności i procesów pracy. Oba te stanowiska są kluczowe dla sukcesu produktu, a designerzy ściśle ze sobą współpracują. Wartość biznesowa dobrego projektu jest z czasem coraz bardziej uznawana. UX i UI to relatywnie nowe role, dlatego wśród niektórych menedżerów i rekruterów nadal istnieje przekonanie, że powinny być wykonywane przez tę samą osobę – stąd przykłady łączenia kompetencji na jednym stanowisku.

Jakie są najczęstsze UXowe błędy?

Często popełniany błąd to zły proces pracy lub przeskakiwanie poszczególnych elementów np. rozpoczynanie fazy projektowania bez przeprowadzenia badań grupy docelowej i sprawdzenia trendów rynkowych. Takim projektom trudno jest spełnić oczekiwania użytkowników. Rozpoczynanie prac wizualnych bez konkretnego ustalenia treści i interakcji może prowadzić do straty czasu.

Innym częstym błędem jest niekorzystanie z uniwersalnych systemów i wzorów projektu, z którymi obeznani są użytkownicy komputerów, smartfonów lub innych technologii. Niektórzy projektanci chcą być kreatywni i używać własnych ikon, ponieważ uważają, że wyglądają pięknie. Użytkownicy często nie będą wiedzieć, co to znaczy, chyba że pod ikoną znajdzie się tekst. Powszechnie znana, lecz brzydka ikona, lepiej spełni oczekiwania użytkownika niż pięknie zaprojektowany, nikomu nieznany symbol.

Wyróżniłbyś obecne trendy w branży?

Zwróciłbym uwagę na trzy główne tendencje:

Animowane ilustracje – to bardzo popularnym element cyfrowych produktów. Dodają one naturalnego i „ludzkiego charakteru” do ogólnego doświadczenia użytkownika. Animowane ilustracje są popularnym trendem w aplikacjach. Poprzez zastosowanie ruchu do ilustracji możemy ożywić nasze produkty i sprawić, by się wyróżniały, pokazując szczegół i osobowość. Animacje to także jeden z najskuteczniejszych sposobów opowiadania historii o twojej marce, produkcie lub usługach.

Mikrointerakcje – są doskonałym przykładem na to jak mała zmiana lub subtelna animacja może mieć ogromny wpływ na ogólne wrażenie użytkownika na produkty cyfrowe i umieścić je na wyższym poziomie. Każdego roku, nowe technologie i urządzenia umożliwiają innowacyjne mikrointerakcje.

VR – w ostatnich latach widzieliśmy też duży postęp w VR, głównie w branży gier, która bardzo często wprowadza innowacje i nowe technologie do projektowania produktów cyfrowych. Nowe konsole i narzędzia wykorzystujące VR przyniosłyby wiele możliwości i zwiększyłyby pole do rozwoju dla UX designerów, którzy będą mostem komunikacji pomiędzy nową technologią a ludźmi.

Adam Kuźma: specjalista UX, twórca opracowań funkcjonalnych i kreatywnych oraz makiet do stron internetowych, sklepów i serwisów online.