Składają się z trzech dni warsztatów (po sześć godzin dziennie):

Dzień 1 – Analiza zasobów, misja, wartości firmy, analiza SWOT.

Dzień 2 – Branding, ton głosu, założenia komunikacji werbalnej i wizualnej.

Dzień 3 – Cele marketingowe, strategia marketingowa.

Po warsztatach strategicznych zostaje opracowany plan taktyczny i harmonogram komunikacji, które poprowadzą do ustawień operacyjnych.

Specialiści zaangażowani: