Obejmuje przygotowanie propozycji znaku (trzy wersje) oraz poprawki do projektu (dwie tury).  

Zakres:

 • opis znaczenia znaku,
 • typografia,
 • kolorystyka (wersje monochromatyczne i achromatyczne),
 • wersje znaku + przeznaczenie,
 • konstrukcja znaku,
 • pole ochronne,
 • minimalna wielkość znaku,
 • niedopuszczalne formy znaku,
 • zasady stosowania z innymi znakami.

Dodatkowo: *

 • papier firmowy,
 • wizytówka,
 • branding – media społecznościowe; zakres: zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle, trzy szablony postów,
 • tło do komunikatora video; zakres: zdjęcie stockowe z nałożonym logotypem,
 • stopka mailowa.

* pliki bez przygotowania do druku

Zaangażowany specjalista:

Grafik