Obejmuje przygotowanie propozycji znaku (trzy wersje) oraz poprawki do projektu (dwie tury).  

Zakres :

  • opis znaczenia znaku,
  • typografia,
  • kolorystyka (wersje monochromatyczne i achromatyczne),
  • wersje znaku + przeznaczenie,
  • konstrukcja znaku,
  • pole ochronne,
  • minimalna wielkość znaku,
  • niedopuszczalne formy znaku,
  • zasady stosowania z innymi znakami.

Zaangażowany specjalista:

Grafik