Obejmuje przygotowanie propozycji znaku (trzy wersje) oraz poprawki do projektu (dwie tury).  

Zakres:

 • opis znaczenia znaku,
 • typografia,
 • kolorystyka (wersje monochromatyczne i achromatyczne),
 • wersje znaku + przeznaczenie,
 • konstrukcja znaku,
 • pole ochronne,
 • minimalna wielkość znaku,
 • niedopuszczalne formy znaku,
 • zasady stosowania z innymi znakami.

Dodatkowo: *

 • papier firmowy,
 • wizytówka,
 • branding – media społecznościowe; zakres: zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle, trzy szablony postów
 • tło do komunikatora video; zakres: zdjęcie stockowe z nałożonym logotypem
 • stopka mailowa,
 • projekt oklejenia samochodu,
 • branding odzież. Zakres: trzy rodzaje odzieży z umiejscowieniem znaku oraz dodatkowy, prosty element wynikający z identyfikacji,
 • key visual,
 • roll up,
 • broszura 3xDL. Zakres: A4 składane do DL, z dwustronnym “zadrukiem”, treści dostarczone przez klienta.

* pliki bez przygotowania do druku

Zaangażowany specjalista:

Grafik