Klasyczna animacja dwuwymiarowa. 

Animacja logo, znaku graficznego, ikony.

Czas trwania animacji: do 3 sekund. Zapętlona do nieskończoności, format – zoptymalizowany gif.

  • znak dostarczony w wersji wektorowej,
  • animacja typu transition – przechodzenie formy w formę,
  • czas trwania animacji – do 3 sekund, może być zapętlona do nieskończoności, format – zoptymalizowany gif,
  • wycena zakłada animację 1 znaku (bez przechodzenia z jednego znaku / ikony w inny znak / ikonę itd.),
  • animowany będzie sam znak, nie będą tworzone do niego dodatkowe ilustracje,
  • znak może zawierać napis,
  • czas pracy – 5-6 godzin.

Zaangażowany specjalista:

Grafik