Klasyczna animacja dwuwymiarowa.

Czas trwania: do 4 sekund. Zapętlona do nieskończoności, format – zoptymalizowany gif.

  • animacja gotowej ilustracji wektorowej, dostarczone obiekty są uporządkowane i pogrupowane w formacie, w którym ma być docelowa animacja lub w formacie o identycznych proporcjach,
  • Efekty w ilustracji np: nadane ślady pędzla, zniekształcenia i inne z panelu “efekty” w AI zamienione na krzywe; tło nieruchome zawierające efekty zrasteryzowane w 72 dpi ( ilustracja dokładnie w rozmiarze docelowej animacji),
  • dostarczona ilustracja bez obiektów z nadaną przezroczystością,
  • bez animacji postaci innej niż poruszanie całym obiektem,
  • animacja może zawierać tekst (krótkie hasło, tytuł) oraz logo (bez jego zaawansowanej animacji).

Zaangażowany specjalista:

Grafik