Project Description

Widzicki

Widzicki Consulting pomaga zarządom i managerom identyfikować możliwości zmian oraz skutecznie wdrażać usprawnienia. Wspólnie z członkami zespołów analizuje stan zasobów, relacje i komunikację, aby stworzyć strategię rozwoju i optymalizacji zgodną z celami firmy. Doskonale rozumiejąc tempo zmian, a także dużą konkurencyjność przedsiębiorstw, Widzicki Consulting realizuje metodę zwinną, popartą analizą biznesową. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla branży IT oraz e-commerce.

Logo, które stworzyliśmy dla Widzicki Consulting, odzwierciedla cele takie jak wzrost i postęp, a także pasję technologii. Projektując literę „W” uchwyciliśmy nie tylko elegancję oraz rytm w jakim działa firma, ale również ambicję i konsekwencję – wartości przyświecające realizacjom jej projektów.

Kreowanie identyfikacji marki obejmowało opracowanie symbolu oraz logotypu (stosowanych zamiennie) opartych o indywidualne liternictwo – współczesną antykwę typu grotesk.

Z powodzeniem zastosowaliśmy je na niezwykle gustownych akcydensach, takich jak teczki, wizytówki, papier firmowy, notesy, a także w stopce maila.

Poznaj nasz kolejny projekt

Bonamour

następny projekt