Polityka prywatności
i wykorzystywania plików cookies

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej www.youll.be i powiązanych usług.

Przetwarzanie Danych Osobowych

Dane osobowe, w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s .1), dalej zwane „RODO” , to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika itp.

Administrator danych

Za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 (7) RODO odpowiada: You’ll Enjoy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B, 80-366 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000587456 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 585-14-72-569, REGON: 363039943, Tel: +48 506 073 513, e- mail: marketing@youll.be

Przysługujące Państwu prawa

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa wobec nas:

 1. prawo do informacji,
 2. prawo do poprawiania lub usuwania,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych

Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Kiedy nasza strona internetowa jest wykorzystywana jedynie w celu uzyskania informacji, nie przekazują nam Państwo informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które są przekazywane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/ kod odpowiedzi http
 • przesyłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci Państwa komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Dzięki nim do organu, który wysyła plik cookie (w tym przypadku do nas), docierają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

Zastosowanie plików cookies:

Pliki cookies są to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe) zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (tj. komputera, smartfonu, tabletu) m.in. w celu umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. Dzięki tym plikom możliwe jest również zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia jego rozwój w przyszłości. Pliki cookies nie zmieniają ustawień urządzenia i nie są w żaden sposób szkodliwe tak dla urządzenia jak i dla zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies są możliwe do usunięcia oraz do zablokowania zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zapisywane przez system administratora dzielą się na:

Sesyjne – w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Brak możliwości zapisania cookies sesyjnych nie wpływa na zmianę funkcjonalności Serwisu ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych jego elementów. Plik cookies jest usuwany z pamięci podręcznej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie (po opuszczeniu strony Serwisu lub zamknięcia przeglądarki).

Statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę Serwisu – są to m.in. pliki Google Inc. (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.)

Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisu. Czas przechowywania cookies jest wskazany pod ww. linkiem.

Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Stałe – przechowywane na urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia z urządzenia.

Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

Administrator dokłada wszelkich starań do zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa mające na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu

Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy również liczne usługi, z których mogą Państwo korzystać, np. formularz kontaktowy, czat. 

W przypadku nawiązania kontaktu z nami formularz kontaktowy podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu) są przez nas zapisywane, aby możliwe było udzielenie informacji na Państwa zapytanie. Uzyskane w ten sposób dane są przez nas usuwane, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieje ustawowy obowiązek przechowywania. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, lecz niezbędne, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.

Ponadto, nasza strona internetowa korzysta z oprogramowania czatu na żywo. Wykorzystuje się wówczas pliki cookie w celu udostępniania zawartości czatu podczas przeglądania strony, a także aby połączyć użytkownika z tym samym operatorem (jeśli to możliwe) podczas ponownego czatowania. Zebrane dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowania na stronie internetowej i nie są łączone z danymi posługującego się pseudonimem, chyba że dane osobowe podawane są dobrowolnie podczas korzystania z czatu na żywo.

Dane użytkownika zostaną usunięte natychmiast po wylogowaniu się z czatu, chyba że jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania lub wynika z przepisów o przedawnieniu.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Jeśli dane osobowe użytkownika nie zostaną dostarczone, nadal możemy zaoferować użytkownikowi usługi czatu na żywo (Podstawa prawna: Art. 6 (1) b RODO).

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych korzystamy częściowo z usług usługodawców zewnętrznych. Zostali oni przez nas starannie wybrani i zatrudnieni, a także zobowiązani do przestrzegania naszych poleceń i regularnie kontrolowani.

Sprzeciw lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili mogą ją Państwo odwołać. Odwołanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy wyrazili je Państwo w stosunku do nas.

Jeśli przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych opiera się na wyważeniu interesów, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania. Dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest wymagane do wykonania umowy z Państwem, co zostało szczegółowo opisane w poniższym opisie funkcji. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w realizowany przez nas sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych lub je dostosujemy, albo przedstawimy Państwu dostateczne, uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuowali przetwarzanie.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania:www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Bezpieczeństwo Danych

Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki, aby chronić dane użytkownika przed utratą, modyfikacją lub dostępem stron trzecich. Stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa są regularnie ulepszane wraz z postępem technologicznym.

Uaktualnienie I Modyfikacja

Możemy zmodyfikować lub uaktualnić poszczególne części mniejszej polityki, nie informując o tym wcześniej użytkownika. Przed skorzystaniem z naszej strony należy zawsze sprawdzać politykę prywatności, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie, który mógł zostać zmodyfikowany bądź uaktualniony.

Data wprowadzenia: 25.05.2018r.