Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

 

Serwis internetowy youll.be zwany dalej Serwisem, szanuje prawo do prywatności Użytkowników. Niniejszy dokument wskazuje, na jakich zasadach są gromadzone i wykorzystywane dane dotyczące Użytkowników oraz zawiera informację odnośnie plików cookies tzw. „ciasteczek”, wykorzystywanych przez Serwis. Administratorem Serwisu jest Administrator danych osobowych, tj. you’ll sp. z o.o. (dane teleadresowe w sekcji ‘Kontakt’).

 

Gromadzenie danych

Użytkownicy korzystający z Serwisu zachowują anonimowość do momentu, w którym sami zdecydują się na udostępnienie danych oraz wyrażą zgodę na ich przetwarzanie, w tym gromadzenie. Administrator Serwisu uznaje za skutecznie wyrażone przez Użytkowników  wyłącznie zgody udzielone w sposób wyraźny, świadomy i pisemny (w tym wyrażony w formie elektronicznej). Ze względu na strukturę sieci Internet na serwerach Serwisu zapisywane są publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na Serwisie.

Ponadto zapisowi na serwerach Serwisu mogą podlegać tzw. logi zawierające dane dotyczące:

 • czasu nadejścia zapytania,
 • czasu wysłania odpowiedzi,
 • nazwy stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacji o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacji o przeglądarce Użytkownika.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu, a Administrator Serwisu nie stosuje profilowania na danych Użytkowników.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych w systemach teleinformatycznych Administratora.

 

Wykorzystywanie danych

Dane wskazane w części „Gromadzenie danych” przechowywane są przez czas nieoznaczony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Granicznym terminem przechowywania danych Użytkowników jest data wygaśnięcia stosunku prawnego, na podstawie którego Administrator Serwisu wszedł w posiadanie danych osobowych Użytkownika, powiększony o okres prawnego interesu Administratora w jego przechowywaniu.

Dostęp do powyższych danych posiadają tylko osoby upoważnione do administrowania serwerem i przeszkolone w zakresie przepisów prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności RODO. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech pozwalających zidentyfikować Użytkowników Serwisu.

Administrator Serwisu oświadcza, że jest związany zgodą Użytkownika na wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu, określonym w wiążącym Serwis i Użytkownika stosunku prawnym, a dla rozszerzenia zakresu przetwarzania wymagana będzie zgoda Użytkownika, jak w sekcji powyżej.

 

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis youll.be korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera moduł pomocowy lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies, nałożone przez Użytkowników, mogą wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, czasem uniemożliwić korzystanie z jego zasobów. Sprzeciw co do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkowników albo cofnięcie zgody na przetwarzanie danych – do czego Użytkownik ma prawo w każdym czasie – będzie skutkować uniemożliwieniem korzystania z zasobów Serwisu.
 4. Serwis wykorzystuje reklamę remarketingową Google Ads, dlatego pliki cookies mogą być wykorzystywane do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 5. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 6. Na serwerze Serwisu zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch Użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.
 7. Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firmy Google w zakresie narzędzia Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: http://www.google.pl/analytics/learn/privacy.html.
 8. Serwis wykorzystuje także społecznościowe pliki cookies – umożliwiające integrację Serwisu youll.be z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ oraz YouTube.

 

Kontakt

Administratorem danych jest you’ll sp. z o.o., ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, Polska. Kontakt z Administratorem jest również możliwy pod adresem poczty elektronicznej: marketing@youll.be