.

Po co wiedzieć, jak pisać teksty na strony internetowe, skoro użytkownicy i tak ich nie czytają? Właśnie dlatego. Jeśli stworzysz tekst zgodnie z regułami pisania do sieci, masz spore szanse, że Twój przekaz jednak dotrze do użytkowników. Mimo że nie czytają? Tak, mimo że nie czytają.

Pisanie jest czynnością pozornie łatwą. Każdy ją opanował w szkole podstawowej. Każdy codziennie tworzy taki czy inny tekst. Pisanie na potrzeby stron internetowych to jednak zupełnie inna bajka. To odrębna dziedzina wiedzy – webwriting. Reguły rządzące webwritingiem uwzględniają sposób, w jaki użytkownicy Internetu czytają, a raczej, jak już ustaliliśmy, nie czytają na stronach.

Warto zapoznać się przynajmniej z podstawowymi zasadami tworzenia dobrych tekstów na potrzeby Internetu. Unikniesz podstawowych błędów oraz sytuacji, że użytkownicy Twojej strony będą ją opuszczać, nie wyszedłszy poza homepage.

Czytaj więcej