2222 

DLACZEGO?

Biznes w Polsce dostrzega problem wizerunkowy i reputacyjny wynikający z niskiego odsetka kobiet na wyższych stanowiskach menedżerskich i w zarządach firm. Stale boryka się z niemożnością zatrzymania lub przyciągnięcia utalentowanych kobiet w swoich organizacjach. Dzieje się tak z powodu nieuświadomionych mechanizmów, które uniemożliwiają kobietom pełne wykorzystanie własnego potencjału w miejscu pracy.

Odpowiedzią na ten problem jest cykl warsztatów skierowany do kobiet chcących rozwijać swoją zdolność przywództwa. Inspiruje kobiety do zmian oraz zachęca do twórczych poszukiwań. Wzmacnia ich poczucie sprawstwa oraz wiary we własne możliwości. Wspiera świadomą komunikację w zgodzie z własnymi wartościami oraz celami.

Program Kompas dla Liderek odzwierciedla osobistą misję trenerek: wspieranie kobiet w biznesie oraz wyposażanie ich w narzędzia, dzięki którym będą samodzielnie budować karierę liderek.

DLA KOGO?

Program kierujemy do wszystkich firm, które stoją przed wyzwaniem zatrzymania w firmie lub przyciągnięcia kobiet z dużym potencjałem oraz tych, które chcą aktywnie wspierać kobiety w rozwijaniu umiejętności przywódczych koniecznych do obejmowania wyższych stanowisk.

 1. Zarządy firm, szukające programów wspierających rozwój organizacji i kultury organizacyjnej.
 2. Menedżerki i menedżerowie zespołów, zainteresowani rozwojem własnym i współpracowników .
 3. Specjalistki i specjaliści HR, wspierający rozwój kompetencji i awansów kobiet.
 4. Kobiety przedsiębiorcze / zaangażowane społecznie, chcące pracować nad rozwojem, motywacją, samoświadomością i sprawczością.

JAK? 

Na całość programu składa się 4 lub 6 całodniowych, weekendowych warsztatów odbywających się w dwutygodniowych odstępach.

Program korzysta z nowoczesnych, aktywnych i kreatywnych metod nauczania. Każde szkolenie jest uzupełnione przez zbiór artykułów tematycznych. Zajęcia prowadzimy w atmosferze wzajemnego wsparcia i współpracy. Program może być prowadzony w języku polskim lub angielskim.

Wykorzystujemy sprawdzone, amerykańskie modele szkoleniowe, zaadaptowane do polskich warunków. Przenosimy praktyczne rozwiązania ze świata biznesu do świata wyzwań, jakie stoją przed współczesną kobietą. Skupiamy się na odkrywaniu i wykorzystywaniu indywidualnego potencjału zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

DLACZEGO WARTO?

Uczestniczki – Co zyskują

 • Identyfikują cele życiowe i zawodowe krótko i długoterminowe.
 • Wzmacniają efektywność w działaniu i skuteczność osiągania celów.
 • Kształtują umiejętności zarządzania czasem, planowania i organizacji.
 • Wzmacniają asertywność, umiejętność negocjacji, zarządzania zespołem oraz budowania relacji.
 • Określają swój własny styl przywództwa, formułują własną wizję i misję.
 • Zyskują nową, szerszą perspektywę zawodową oraz nowe kontakty, poznając się wzajemnie i dzieląc się doświadczeniami.

Firmy – Co zyskują

 • Umacnianie potencjału i różnorodności poprzez wspieranie rozwoju zawodowego kobiet.
 • Zmotywowane, efektywne i świadomie zarządzające sobą i innymi liderki.
 • Pozytywny wizerunek firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy oraz firmy nowoczesnej i społecznie odpowiedzialnej.
 • Możliwość dzielenia się z innymi firmami dobrymi praktykami.
 • Udział w tworzeniu unikatowych wartości dla biznesu.

CO W PROGRAMIE?

 1. OKREŚL SIEBIE I SWOJĄ DROGĘ

(weekend A / sobota)

Warsztat skupiony na określeniu celów życiowych i zawodowych, odkrywaniu źródeł motywacji, własnego potencjału oraz określeniu kierunku działania.

 1. PEWNA SIEBIE, OTWARTA NA ŚWIAT

(weekend A / niedziela)

Trening wzmacniający pewność siebie. Zawiera elementy treningu asertywności dla kobiet, umiejętności networkingu i próbę indywidualnego zdefiniowania przywództwa.

 1. NEGOCJUJ I ROZWIĄŻ PROBLEM SKUTECZNIE

(2 tyg. później – weekend B / sobota)

Trening rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i negocjacji (w nowoczesnym ujęciu jako sytuacji „win-win”) — umiejętności niezbędnej w środowisku biznesowym, ale również na co dzień.

 1. ORGANIZUJ I BĄDŹ ZORGANIZOWANA

(2 tyg. później / niedziela)

Trening organizacji czasu, zarządzania oraz efektywnej i twórczej pracy w grupie.

 1. ZAPREZENTUJ SIEBIE, ZACIEKAW ŚWIAT

(4 tyg. później – weekend C / sobota)

Trening wzmacniający pewność siebie. Zawiera elementy treningu asertywności dla kobiet, umiejętności networkingu.

 1. A TERAZ DZIAŁAJ!

(4 tyg. później – weekend C / niedziela)

Praca nad identyfikowaniem własnych ograniczeń i określeniem sposobów radzenia sobie z nimi. Podsumowanie cyklu warsztatów.

DLACZEGO Z NAMI?

Prowadzącymi są kobiety – ekspertki w swoich dziedzinach. Profesjonalne trenerki, negocjatorki, liderki firm i inicjatorki projektów społecznych, mentorki oraz ekspertka komunikacji i wizerunku, wykładowczyni akademicka.

%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba5

Joanna Staniszewska 

Mentorka, prezeska you’ll sp. z o.o., wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim, magister prawa. Ukończyła podyplomowo Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Psychologię Biznesu. Ekspertka w sferze komunikacji marketingowej. Była doradcą Ministerstwa Gospodarki. Beneficjentka dwóch programów szwajcarskich dla liderów o dużym potencjale.

E-mail:          j.staniszewska@youll.pl

Telefon:        +48 501 675 357

LinkedIn:      www.linkedin.com/in/joannastaniszewska

 
%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba6

Katarzyna Wilk

Doktor socjologii, absolwentka Yale University oraz Harvard University. Jest ekspertką w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz odpowiedzialnego inwestowania (ESG). Była doradcą ds. strategii politycznej i polityki społecznej w Komisji Europejskiej. Założycielka firmy High Values: Consulting & Training, prezeska Fundacji CSR Kompas.

E-mail:          katarzyna.wilk@high-values.com

Telefon:        +48 697 027 462

LinkedIn:      www.linkedin.com/in/katarzyna-wilk-ph-d-56785639

 

ORGANIZATORZY 


You’ll marketing & branding (www.youll.be)
– doradztwo i agencja marketingowa powstała w sierpniu 2012 roku, rozwijana w modelu turkusowej organizacji. Spółka skupia się na wdrażaniu strategii opartych na etycznym marketingu, działa na rynkach międzynarodowych, promuje rozwiązania w nowych mediach.


Fundacja
CSR Kompas – promuje wiedzę i wspiera edukację w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce, wskazując na wartości i korzyści społeczno-biznesowe wynikające z działań CSR. Fundacja prowadzi programy edukacyjne i szkoleniowe dla biznesu, szkół oraz instytucji.


High Values Consulting & Training (www.high-values.com)
– ciesząca się zaufaniem firma doradcza w obszarze zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także odpowiedzialnego inwestowania (ESG). Firma oferuje również programy szkoleniowe dopasowane do potrzeb klienta.

ORGANIZACJA I KONTAKT 

OPŁATY

Udział w programie (6 warsztatów) jednej uczestniczki wynosi 2900 zł netto

Minimalna liczba uczestniczek programu to 10 osób w przypadku szkoleń dla biznesu.

Prowadzimy także szkolenia otwarte, skierowane do osób indywidualnych.

Prosimy o zgłoszenie zainteresowania taką formą szkolenia na adres: w.zimny@youll.pl

GDZIE I KIEDY?

Gdańsk, Warszawa, inna lokalizacja – możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu

Termin – do uzgodnienia

Wprowadż w swojej firmie

PROGRAM ROZWOJOWY DLA KOBIET